26 września 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. 

Pierwsza edycja Europejskiego Dnia Języków,  zorganizowana w 2001 roku wspólnie przez Radę Europy oraz Unię Europejską, odniosła ogromny sukces, wzbudzając  zainteresowanie milionów ludzi w  45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach. W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się  języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony  jest  corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

ukazanie opinii publicznej znaczenia uczenia się i nauczania  języków, jak również  konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno  w szkole, jak i poza nią,  w  celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery  zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

Today we're celebrating Languages Day in our school. Check out the latest photos and films and join the party!!

 

  • 20170926_112147
  • 20170926_112646
  • 20170926_124414
  • 20170926_124503
  • 20170926_124516
  • DSC_0048
  • DSC_0050
  • DSC_0054
  • DSC_0060

Simple Image Gallery Extended