Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „Moje miejsce do czytania”, który organizuje Biblioteka Pedagogiczna w Gnieźnie. Szczegółowe informacje udzieli Wam pani Klaudia Matelska. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Gnieźnie ogłasza konkurs fotograficzny dla uczniów ze wszystkich typów szkół (od 6 klasy szkoły podstawowej).

Celem konkursu jest rozwijanie - w nietypowy sposób - zainteresowań czytelniczych przy użyciu nowoczesnych technologii.

Warunki konkursu:

 1. Uczniowie biorą udział w konkursie za zgodą rodziców.

 2. Uczniowie z danej szkoły zgłaszają swój udział w konkursie nauczycielowi bibliotekarzowi.

 3. Nauczyciel bibliotekarz z danej szkoły ma obowiązek zebrać zgody rodziców.

 4. Konkurs polega na wykonaniu telefonem, jednego zdjęcia przedstawiającego „moje miejsce do czytania”. Oprócz zaprezentowania miejsca, w którym czyta się najlepiej, na zdjęciu musi znaleźć się ulubiona lub aktualnie czytana książka (książki).

 5. Uczestnicy muszą zaobserwować na instagramie profil Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Gnieźnie (pbp.gniezno) i umieścić zdjęcie na swoim profilu 
  z dopiskami #mojemiejscedoczytania oraz #pbpgniezno. Mile widziany jest krótki opis. (Hasztagi są konieczne do odszukania wszystkich uczniów biorących udział 
  w konkursie).

 6. Konkurs trwa od 13-20 listopada 2017 r.

 7. Książkami zostaną nagrodzone trzy najlepsze i najciekawsze zdjęcia.

 8. Wyniki zostaną ogłoszone 23 listopada 2017 r. na instagramie i fanpage’u Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Gnieźnie.

 9. Termin wręczenia nagród zostanie podany po zakończeniu konkursu.

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

 

..........................................................................

Miejscowość, data

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

imię: …………….………………………………………………

nazwisko: ..…………….........................................................……….

szkoła: .........................................................................................................................................

w konkursie fotograficznym #mojemiejscedoczytania organizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczna w Gnieźnie.

 

............................................................................................
Podpis rodzica (opiekuna prawnego) uczestnika konkursu