Układ Słoneczny w 1a

Układ Słoneczny w 1a

Klasa 1a i jej praca nad projektem pt." Układ Słoneczny". Działania projektowe skupiały się na poznaniu sylwetki Mikołaja Kopernika, wykonaniu makiety Układu Słonecznego, pracy plastycznej pt. "Astronauta" oraz wykonaniu plakatu pt. "Planety" w programie Paint.

Date

14 marzec 2024

Tags

klasy 1