Przypominamy, że przy zgłoszeniu roszczenia rodzic w pierwszej kolejności udaje się do sekretariatu szkoły w celu potwierdzenia na wniosku (załącznik roszczenie), że dziecko uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 10 w Gnieźnie.

POLISA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OWU

ROSZCZENIE