Przekroczenie progu szkolnego oznacza wiele zmian nie tylko w życiu dziecka, ale w życiu całej rodziny. To niezaprzeczalny powód do dumy, że dziecko osiągnęło już dojrzałość szkolną, ale jednocześnie wyzwanie dla dorosłych.

Oto kilka wskazówek, które warto uwzględnić, aby ułatwić własnemu dziecku, wdrożenie się do obowiązków ucznia.

  1. Dziecko najlepiej funkcjonuje w przewidywalnym, uporządkowanym środowisku. Rozkład dnia powinien być stały i uwzględniać, że do sprawnej pracy mózgu potrzeba dziecku niezbędnej ilości tlenu oraz konieczny jest pobyt na świeżym powietrzu.
  2. Skuteczna i efektywna nauka i praca domowa wymaga zapewnienia odpowiednich warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Miejsce do nauki powinno być specjalnie do tego celu Wyposażone tylko w to, co potrzebne do odrabiania lekcji.
  3. Nieocenione znaczenie dla dziecka ma również uwaga rodziców, którą poświęcają małemu uczniowi. Przyjmijcie postawę nazwaną „dyskretnym kibicowaniem”. Rodzic jak kibic wykazuje pozytywne nastawianie do dziecka i zadania, które przed nim stoi.
  4. Kluczem do radości z uczenia się jest dobra motywacja.  Podjęcie nauki nie może kojarzyć się dziecku wyłącznie z zamknięciem etapu dzieciństwa i wkroczeniem w okres życia pełnego trudów. Dodawajcie dziecku wiary we własne siły, dostrzegajcie zaangażowanie i wysiłek, a nie wyłącznie efekty.
  5. Postawa rodzicielska zapewniająca dziecku poczucie bezpieczeństwa wymaga wypośrodkowania między dwoma skrajnościami: nadopiekuńczością, która stanowi przeszkodę w procesie uczenia się samodzielności, a zbytnim zaufaniem, które rodzi ryzyko złych wyborów i decyzji wynikających z braku doświadczenia i dojrzałości. Rozsądny rodzic interesuje się swoim dzieckiem, bez popadania w panikę, ale nie usypia także swej czujności.
  6. Podjęcie nauki w szkole jest swoistym wyzwaniem dla każdego dziecka, bo wymaga adaptacji w nowych warunkach. Ważne, by rozmawiać z dzieckiem, poświęcić uwagę jego problemom, przyznać mu prawo także do uczuć negatywnych: lęku, żalu czy złości i wspólnie poszukiwać sposobów ich rozładowania i unikania. Rodzice swą postawą mogą wspomagać dojrzałość społeczną dziecka. Unikajcie porównań do innych- to budzi zazdrość i rywalizację.  Warto wyrabiać w dziecku nawyk mówienia dobrze o innych, by uczyć dostrzegania w kolegach ich zalet, dobrych stron.
  7. Dziecko uważnie obserwuje jaką postawę mają rodzice wobec szkoły, chłonie ich opinie i reakcje. Na tej podstawie buduje swój własny stosunek do nauki, klasy oraz nauczycieli.
  8. Otwarty i stały kontakt ze szkołą pozwala na maksymalne wspieranie dziecka pod warunkiem. Tylko wspólne poszukiwanie rozwiązań i prawdziwy sojusz wychowawczy rodziców i nauczycieli jest podstawą dobrego funkcjonowania dziecka w szkole.
  9. Utrzymujcie stały kontakt ze szkołą.  Codzienne korzystanie z e-dziennika jest źródłem kluczowych informacji: o postępach dziecka, o ocenach, o ważnych wydarzeniach w życiu klasy i szkoły.
  10. Szybkiej adaptacji dziecka i rodziców sprzyja przeglądanie strony internetowej szkoły oraz profilu na Facebooku.

Drogi Rodzicu!!!

Jeżeli żyjesz w spokoju, Twoje dziecko będzie żyło w spokoju. Mam nadzieję, że udzielone porady pomogą Waszym dzieciom  w szybkiej adaptacji do warunków szkolnych i w sprostaniu stawianymi przed nimi nowymi wyzwaniami.

Z pozdrowieniami

Pedagog szkolny

 

 

Rodzicu. Z pewnością wiesz jak rozmawiać ze swoją pociechą. Jednak dla przypomnienia mojego i Twojego przesyłam kilka zwrotów budujących samoocenę dziecka oraz wyjaśnienie - dlaczego warto mówić dzieciom NIE i stawiać granice. Przeczytaj i zapamiętaj.

Wychowanie dziecka to proces świadomego oddziaływania dorosłych.

Z pozdrowieniami

Pedagog szkolny

 

 

Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży.

Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.

 Istnieje 5 zagrożeń, które czyhają na młodych ludzi korzystających z Internetu:

• łatwy dostęp do pornografii i innych szkodliwych treści, np. scen przemocy,

• niebezpieczne kontakty – dzieci mogą paść ofiarami uwodzenia czy werbowania przez członków grup przestępczych,

• cyberprzemoc ze strony rówieśników,

• seksting, czyli dzielenie się swoimi nagimi zdjęciami lub filmami,

 • uzależnienie od komputera, gier czy mediów społecznościowych.

Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę.

Z pozdrowieniami

Pedagog szkolny

Wiesz jak świadomie i bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni? Podrzucam kilka zasad.

Z pozdrowieniami

Pedagog szkolny